cho vay tieu dung fe tiền đài - tiền đài:

Công ty vận tải Phương Vy chuyên cung cấp xe tải chở hàng hóa tại TPHCM với. Phương Vy nhận vận chuyển với dàn xe tải nhỏ đủ loại trọng tải, kích thước:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày