kim ngọc lương duyên tập 42

Sự trân trọng của chúng tôi dành cho Quý Khách hàng là đặc quyền tận hưởng các giải pháp tài chính ngân hàng toàn diện, xứng tầm cùng với vô số các quyền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày