tin tức

Anh chị cho tôi hỏi hoạt động cho vay của quỹ tính dụng nhân dân theo quy định hiện nay như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày