các hình thức cho vay tín dụng đen lãi suất ngân hàng tpbank mới nhất

Vậy với việc vay thế chấp sổ đỏ 1 tỷ thì có những lưu ý gì bạn cần phải. Lãi suất trên dư nợ gốc là lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay ban.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày