nên vay vốn ở ngân hàng nào

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 sẽ giúp các em luyện tập việc tính nhẩm, tính nhanh bảng cộng trừ có nhớ, bảng nhân chia từ 2 đến 9, từ đó vận dụng để cộng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày