tuyen lai xe gia dinh tai bien hoa dong nai

Cảm nghĩ về mẹ của em – Có bao giờ bạn nghĩ rằng, mình là người may mắn. Khi sinh ra có được sự chăm sóc của cả cha và mẹ chưa. Với tôi, thì đó quả thực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày