ly mat - ly mat: lam giay chung minh nhan dan can nhung gi

Giấy vay tiền viết tay có thời hạn không, và tôi có thể dùng giấy này để khởi kiện. các nghĩa vụ của bên vay là nghĩa vụ trả nợ theo Điều 474 Bộ luật dân sự:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày