vay trung hạn

Tư vấn về trường hợp thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng nhưng không có tiền trả lãi ngân. Tôi kính mong luật sư tư vấn cho trường hợp của gia đình tôi.. Nhưng bác tôi hỏi mượn nhưng không đứng tên vay mà lại là gia đình tôi ký cho bên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày