viettel tân phú đồng nai tuyển dụng

Người có nhóm máu B có thể hiến máu cho người khác có cùng nhóm. Người có nhóm máu AB có thể nhận máu từ bất kỳ người có nhóm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày