tin nhanh phap luat hinh su 24h

Vậy 100 tiền Đài Loan bằng bao nhiêu tiền Việt Nam và đổi tiền Đài. (Mười đô la Đài Loan bằng bảy ngàn bốn trăm mười đồng Việt Nam).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày