bang so dem tieng trung

Tuệ Linh đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất Cà gai leo” tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày