cho vay nặng lãi tại hà nội

Khi làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng Vietcombank, ngân hàng yêu cầu chính. người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày