vay tiêu dùng vietcombank

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH VIỆT NAM. Giấy chứng nhận. thứ 6 ngày 5/10/2015. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Chí Công – Chức vụ: Tổng Giám đốc.. Hệ thống K+ Store: Từ 09:00 đến. Hỗ trợ. Gia hạn trực tuyến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày