mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng techcombank

HDBank Mobile Banking.. để nhận thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của HDBank.. Tài trợ Nhà phân phối của C.P Việt Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày