cach dang ki goi viettel

KÍNH HÀN ĐIỆN TỬ giúp Bảo vệ Đôi Mắt thử hàn với MÁY HÀN QUE JASIC Kính hàn điện tử Y200A còn có nhiều tên gọi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày