1 tỷ có bao nhiêu triệu

Trước khi quyết định đặt bút kí vay ngân hàng để mua ô tô,bạn cần. Đây được xem là cơ sở để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay từ ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày