tinh chap nhan lyric

Bước 2: Xác định tổng số tiền còn lại phải thanh toán qua tổng đài. Bạn vui lòng gọi điện lại cho tổng đài Homecredit là 028 38 999 666,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày