hack game bang bang vng

Fan cuồng theo đuôi NU'EST Minhyun sang Việt Nam, được săn đón. Trước tình thế này, fan Việt đã bảo nhau "tẩy chay" Duckie Choy khi cô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày