huong dan choi ez moi

Khi vay vốn tín chấp, bạn cần biết quy trình giải ngân trong thời gian bao lâu. thời gian giải ngân sẽ là yếu tố bạn quan tâm hàng đầu quyết định công. Về mặt hồ sơ cũng tương đối phức tạp hơn khi bạn cần phải nộp đầy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày