kiểm tra gói khuyến mãi của viettel

Cổ Kiếm Kỳ Đàm phần 2 - Tập 48 -TẬP CUỐI-. Lê Hoàn. Phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm trọn bộ tập 6 – 7 – 8 – 9 –. 2:21. Phim Cổ Kiếm Kỳ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày