so sánh lãi suất vay ngân hàng 2018

Bảng từ trắng viết bút lông là loại Bảng gì ?Đây là loại Bảng thông dụng nhất sử dụng trong nhà trường,văn phòng tại Việt Nam,ưu điểm độ bền cao... xem tiếp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày