ket ban bon phuong co sdt - ket ban bon phuong co sdt:

Đọc thêm: Lãi suất vay thấu chi tài khoản cá nhân Vietcombank. Khách hàng cần mang chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bản thân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày