tên nh vietcombank

Thông tin Chi nhánh Bắc Hà Nội Ngân hàng Công Thương Việt Nam Địa chỉ Số Số 567 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày