các ngân hàng cho vay tin chap

Bán nhà mặt tiền tại Cần Thơ (Trang 3): với các loại diện tích, giá bán, địa điểm khác nhau. Bán nhà mặt phố tại Cần Thơ, chuyển nhượng, mua bán nhà đất,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày