vay hoa tiet - vay hoa tiet:

Dũng Mori là một kênh Youtube thuộc một kênh Youtube lớn hơn là Nihongonomori - kênh Youtube chuyên đăng tải các bài học tiếng Nhật miễn phí cho người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày