ngan hang tra gop dien may xanh

cho lục giác đều abcdef có tâm o hãy chỉ ra các vectơ cùng phương với BE? các vectơ bằng với BO câu hỏi 100862 - .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày