tieu su dong sy nguyen

Phim Trung Quốc | Khang Hy Vi Hành Phần 2 Tập 23 | Films HKTA Xem. LỆNH HỒ XUNG Cùng Thánh Cô Nhậm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày