mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2017

Việc làm Cần tìm 1 số bạn sinh viên nam/nữ không cần ngoại hình và kinh nghiệm tại chị. Có thể làm partime cho các bạn sinh viên, nội trợ

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày