kia pham ninja legends cho vay góp ngày biên hoà

Mẫu báo cáo tài sản cố định. Mẫu thẻ tài sản cố định theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016. Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 44. Mẫu thẻ tài sản cố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày