tải.com nhạc

Chuyển đến Cách tính dung lượng ổ cứng cho camera Analog - Với 1 camera 2.0 Megapixel khi ghi hình. Ví dụ 2: Tính dung lượng lưu trữ video.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày