ngan hang tai chinh fecredit

“Ngôi nhà mơ ước”, phát sóng lúc 20h Thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7.. con người với con người “lá lành đùm lá rách”, chương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày