cách vay vốn ngân hàng cho sinh viên

Và bạn nghĩ rằng kế hoạch mua nhà bằng cách tiết kiệm tiền là điều. kiệm tiền thật nhanh để mua nhà là điều hoàn toàn có thể làm được nếu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày