mẫu vay tiền cá nhân

Cho vay sản xuất kinh doanh là một trong các gói vay trả góp mà ngân. Lãi suất tính theo dư nợ thực tế của bạn; Cách thức trả nợ linh hoạt, bạn có. Để được vay trả góp ngân hàng Eximbank theo hình thức này bạn cần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày