tuyen dung bao ve tai kien giang vay ko the chap lai suat thap

Tuy nhiên, văn bản này lại coi cổ phiếu là tài sản bảo đảm (Điều 6.6).. giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư. Bộ luật dân sự), bên thế chấp vẫn là chủ sở hữu của phần vốn góp hay cổ.. Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về nghĩa vụ của bên nhận thế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày