home credit tuyển dụng telesales

(trang 146 SGK Địa lý 7) Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương. Đảo của châu đại. (lớp 7) BÀI 48. Thiên nhiên châu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày