lai suat vay bidv

Thế Giới Vi Tính chuyên cung cấp các sản phẩm tin học: Máy tính, notebook, thiết bị văn phòng, phụ kiện tin học, camera giám sát, thiết bị văn phòng cam kết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày