tra lai thoi gian nhu quynh

Nhóm VietinBank-Tín dụng (quy trình cho vay).. Quy trnh cho vay ca Ngn hng Cng thng Vit Nam VietinBank. Ging vin:Phan Th Hong Yn... Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. Uploaded by. Mô hình phân quyền ra quyết định tín dụng của BIDV. Uploaded by.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày