lãi suất cho vay cua ngan hang eximbank

Những vướng mắc trong khõu định giá tài sản thế chấp và cầm cố cũng.. Căn cứ vào tính chất quản lý, tài sản cầm cố được chia ra làm hai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày