quá tuổi làm cmnd

Công văn số 2343 TA-KD về việc không thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn phường An Phú Đông, Quận 12 (Ngày đăng:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày