vay vốn tiêu dùng vib

Bảo Việt Tâm An - bảo hiểm sức khỏe trọn gói chỉ với 4.000 đồng/ ngày. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được hiểu như một hình thức tiết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày