dịch vụ xác nhận bảng lương tphcm - dịch vụ xác nhận bảng lương tphcm:

+ Hướng dẫn công dân kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu);. + Chụp ảnh: Ảnh nền. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Công dân Việt. Hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở thành phố Vinh - Nghệ An;. - Những trường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày