dk viettel 3k

Dấu đồng rúp (₽, RUB) là ký hiệu tiền tệ được sử dụng cho đồng rúp Nga, tiền tệ chính thức của Nga. Nó có một chữ cái Kirin chữ S (chữ R trong bảng chữ cái.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày