cong ty tai chinh home credit tuyen dung

Vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng Vietcombank có thật sự dễ dàng. Thêm nữa, VCB có nhiều chương trình vay vốn có hạn mức và ưu.. Và đương nhiên, không thể thiếu là bạn có sổ đỏ tại khu vực hỗ trợ vay để ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày