hình thức trả góp xe sh

Chính vì vậy, trước khi đưa ra quyết định mua xe, rất cần sự cân nhắc. xe cũ được nhiều gia đình lựa chọn trong khoảng giá dưới 300 triệu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày