vay tien o dau lai suat thap nhat ứng dụng ghi chú trên ảnh

Chuyển đến Hướng xuất hành tốt đầu năm mới 2019 tuổi Kỷ Hợi 1959 - Sau khi đã chọn được tuổi nào xông đất hợp tuổi gia chủ. Thì bạn cần phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày