vietcombank cho vay mua nha du an

Chuyển đến Lãi suất khi mua Honda Air Blade trả góp 2019 - Giá xe khi mua trả góp, 44,032,000. trăm Minh phải trả trước bao nhiêu. Em muốn mua xe AB trả trước 50% , có HĐLĐ và CMND , BLX muốn làm thủ tục được ko.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày