tms group vietnam

Download APK Vietnam Time Talker for Android: - Ứng dụng duy nhất có thể báo giờ bằng tiếng nói (tiếng Việt). - Báo giờ hiện tại. - Báo giờ tự động sau mỗi 1,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày