đăng nhập facebook

Tên hoạt động: Hoạt động góc. Tên đề tài:. Chủ đề: Thế giới thực vật. Đối tượng: Trẻ 4-5 tuổi. Thời gian:. Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ cây xanh. Không hái.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày