atm vpbank hà nam xem bảng coi sao hạn năm 2019

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn dự thầu áp dụng cho trường hợp. kèm theo Thông tư 14/2016/TT_BKHĐT, mẫu đơn dự thầu mẫu số 1(a).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày