nhóm zero 9 thành viên

Chuyển đến Lịch sử - Theo Đại Việt sử ký toàn thư và Dư địa chí của Nguyễn Trãi, làng gốm. Theo ký ức và tục lệ dân gian thì trong số các dòng họ ở Bát Tràng,. Thổ Hà (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) nước men sắc màu vàng đỏ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày